CRISSP Seminar: Mike Kestemont

CRISSP is happy to announce another installment in the CRISSP Seminar series:

Lecturer: Mike Kestemont (University of Antwerp)

Title: Lezen vanop afstand. Digital Humanities en de computationele analyse van middeleeuwse literatuur.

Date & time: 3 June 2013, 17.00-18.30

Location: CRISSP/Hogeschool-Universiteit Brussel, Stormstraat 2 (Hermes building), room 5112

Participation: free

Download the slides (pdf)

Abstract

De Digital Humanities maken momenteel furore binnen de geesteswetenschappen. Binnen dit innovatieve wetenschapsdomein is de computationele analyse van teksten, in het bijzonder literaire, van in het begin een sleuteltoepassing geweest. Hoewel het enorme potentieel van digitale methodes inmiddels buiten kijf staat, plaatst de computationele aanpak de traditionele vakbeoefening nog voor talloze uitdagingen. Ik zal deze "groeipijnen" kort illustreren aan de hand van "topic modeling", een recent ontwikkelde methode voor de volautomatische "distant reading" van grote tekstcorpora. Vervolgens ga ik in op de stylometrie, een vorm van kwantitatieve stijlleer waarbinnen het onderzoek naar auteursherkenning tot dusver de belangrijkste plaats heeft ingenomen. Ik stel de resultaten voor van mijn doctoraatsonderzoek naar Middelnederlandse literatuur (ca. 1200-1400). Door de eigenheid van de middeleeuwse tekstoverlevering, was de analyse van auteursstijl in dergelijke corpora bepaald geen sinecure. Toch heeft de toepassing van stylometrische methodes tot enkele aantrekkelijke resultaten geleid, onder meer wat betreft de toeschrijving van enkele bekende teksten, zoals Karel ende Elegast. Verrassend genoeg, heeft "serendipiteit" daarin vaak een belangrijke rol gespeeld. Ik sluit deze presentatie af met een vooruitblik op mijn toekomstige onderzoeksproject en enkele beschouwingen over de impact van zogenaamde "Big Data" op de geesteswetenschappen.