CRISSP Seminar: Mike Kestemont

CRISSP is happy to announce another CRISSP Seminar:

Lecturer:  Mike Kestemont (University of Antwerp)

Title: Lezen vanop afstand. Digital Humanities en de computationele analyse van middeleeuwse literatuur.

Date & time: June 3, 2013 – 17.00-18.30

Location: CRISSP/Hogeschool-Universiteit Brussel, Stormstraat 2 (Hermes building), room 5112

Participation: free

Read the abstract